§1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Hospitality Service Sp. Z.o.o. z siedzibą przy ul. Stare Miasto 4/6/13, 10-027 Olsztyn Konkurs odbywa się w restauracji Loft 2.0, zlokalizowanej w ul. Stare Miasto 4/6/13, 10-027 Olsztyn. Konkurs trwa od piątku 28.06 do niedzieli 30.06.

§2. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Udział w konkursie jest dobrowolny.

§3. Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi dokonać zakupu w restauracji na kwotę minimum 150 zł. Każdy rachunek na kwotę minimum 150 zł uprawnia do otrzymania jednego biletu na koncert „Wspominamy Niemena”. Liczba biletów jest ograniczona. Codziennie do rozdania jest pula 4 biletów. Bilety będą rozdawane zgodnie z kolejnością dokonywania zakupów aż do wyczerpania dziennej puli.

§4. Nagrody

Nagrodą w konkursie są bilety na koncert „Wspominamy Niemena”. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jeden bilet dziennie.

§5. Odbiór nagród

Bilety będą wydawane bezpośrednio po dokonaniu zakupu spełniającego warunki konkursu. W przypadku wyczerpania dziennej puli biletów, uczestnik nie otrzyma biletu mimo spełnienia warunków zakupu.

§6. Postanowienia końcowe

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Kontakt z organizatorem konkursu: E-mail: biuro@staromiejska2.olsztyn.pl, Telefon: +48 510 188 986.